จัดหาเงินทุนให้กับบริษัทและรายบุคคล

WSC ได้จัดหาแผนเงินทุนให้กับธุรกิจและรายบุคคลถึง 10,000 ราย