ความสำเร็จทางการเงิน

จัดหาแผนเงินทุนให้กับธุรกิจถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก