แผนการเงิน

แผนการเงิน

แผนกการเงินของไวท์ไซด์แคพิทัลกรุ๊ปได้จัดหากระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กับธุรกิจสตาร์ทอัป และธุรกิจด้วยดอกเบี้ยที่คงที่

แผนการจัดหาเงินทุนแบบมีหลักประกันคือการกู้ยืมประเภทหนึ่งที่ลูกค้าสามารถนำทรัพย์สินมาค้ำประกันกับเงินที่จะได้รับ ที่ WSC เรามีเครือข่ายผู้จัดหาสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกที่พร้อมให้กับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนที่มีหลักประกัน บุคคลและบริษัทสามารถวางหลักประกันกับ WSC เพื่อแลกกับเงินทุนระยะสั้นได้

เราให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ประกอบการที่ความปรารถนาและธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกได้ทั่วโลกด้วยเพียงแค่คลิกปุ่มไม่กี่ครั้ง

เมื่อชำระคืนเงินกู้แล้วลูกค้าจะสามารถแลกทรัพย์สินคืนได้

1. ลูกค้าสามารถใช้ทรัพย์สินของตนเป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น

2. ไวท์ไซด์แคพิทัลจะคัดเลือกผู้จัดหาที่เหมาะสมจากเครือข่ายนักการเงินที่พร้อมและยื่นขอสินเชื่อในนามของลูกค้า เงินทุนจะถูกจ่ายให้กับลูกค้าเมื่อสมัครสำเร็จ